Чехов А - Дядя Ваня (Александринский тр.) (сцена) (Астров - Н.Симонов, Соня - Е. Карякина) 54г