Расин Ж - Федра (сцена 3 акта исполняет А.Коонен) (перепись 21.12.58г. зап. предполож. 1940-е г.г.)